Onze school is een regio school. Dat wil zeggen dat er kinderen uit heel de regio op school zitten. Deze kinderen worden met busjes naar school gebracht.

De ouders organiseren dit vervoer zelf. Voor het vervoer naar school en het onderhoud van de busjes is veel geld nodig. Wilt u hen steunen dan kunt u een bijdrage overmaken op
NL91RABO 0156 5835 77 ten name van Stichting Vervoer GBS De Lichtlijn.