Onze medezeggenschapsraad bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten. De medezeggenschapsraad praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Ouders, leerlingen en personeel kunnen via de medezeggenschapsraad invloed uitoefenen op het beleid van de school.

MR
Zowel de vertegenwoordigers van de ouders als de vertegenwoordigers van het personeel mogen instemmen over zaken die voor hen van belang zijn. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement. Ouders hebben ook instemmingsrecht over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage.

MR leden

Dhr. F. Doornbos (ouder) telefoonnummer: 0636151727
Mw. A. Sluiter (ouder) telefoonnummer: 0223615925
Mw. O. Nentjes (administratie) en A. Post (Leerkracht)

GMR
Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het schoolbestuur. Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de wet medezeggenschap op scholen.

GMR leden
Mw. A.M.B. Koster-Poelman (personeelsgeleding) a.koster@levwn.nl
Mw. D.S.C. op de Beek-Oosterhuis (personeelsgeleding) d.odbeek@levwn.nl
Dhr. T. Eefting (oudergeleding, voorzitter) teunis.gmr@levwn.nl
Dhr. M. van Engeldrop (oudergeleiding) matthijs.gmr@levwn.nl
Mw. M. Bos-Steenbergen (oudergeleiding) margreet.gmr@levwn.nl