De identiteitscommissie ondersteunt de directeur bij het uitvoeren van het identiteitsbeleid.

De belangrijkste taken van deze commissie zijn:

• Het voeren van toelatingsgesprekken met nieuwe ouders;
• Verslaglegging van toelatingsgesprekken;
• Toetsen van toelatingsverzoeken aan het door LEV-WN vastgestelde toelatingsbeleid;
• Samen met de directeur besluiten over toelating.

In de gesprekken wordt o.a. doorgesproken over wat Christelijk en bijbelgetrouw onderwijs is, hoe dit concreet wordt ingevuld op de school, wat de motivatie van de ouders is om te kiezen voor een school met deze identiteit en wat de wederzijdse verwachtingen hierover zijn van de ouders en de school.

In de commissie hebben plaats:
Mw. A. Mollema- van Santen (groepsleerkracht) 0223-613902
Dhr. R. Pama 0223-626367
Dhr. R. Prins 0223-660530