Aanmelding nieuwe leerling

Tot de basisschool mogen worden toegelaten kinderen die de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt. Om te kunnen wennen, mogen kinderen voor hun verjaardag max. 3 ochtenden op school komen om kennis te kunnen maken met alles wat er op school gebeurt.
In de maand juli laten wij geen leerlingen toe. Voor de maanden december en juni overleggen we met ouders over toelating in deze maanden. Dit in verband met de onrust in die periode waardoor opvang van nieuwe kinderen niet optimaal kan zijn.

De leerplicht vangt aan op de eerste schooldag van de maand volgend op die, waarin het kind de leeftijd van 5 jaar bereikt. De leerlingen moeten de school verlaten aan het einde van het schooljaar waarin zij de leeftijd van 14 jaar hebben bereikt.

Let op: In verband met de ‘wet passend onderwijs”, dient u uw kind 10 weken voor zijn/haar 4e verjaardag aan te melden op school.

Aan de eerste schooldag gaan een paar dingen vooraf:
• een bezoek van een IC/directielid.
• een kennismakingsbezoek op school.
• een uitnodiging voor het kind van de juf om een aantal ochtenden in overleg te komen meedoen.
• een vragenlijst (via de mail) van de juf ter nadere kennismaking. (De leerkracht zal daarna z.s.m. contact met u opnemen voor een verdere kennismaking bij u thuis.
Voor de leerlingen die op latere leeftijd op school komen, wordt er ook eerst een bezoek door de IC bij de ouders afgelegd en zal onze IB’ er contact opnemen met de vorige school m.b.t. zorg. De verdere opvang op school zal door de directeur en de groepsleerkracht worden verzorgd.
Voor leerlingen met een persoonsgebonden budget, de zogenaamde rugzakleerlingen wordt de aanvraag om op school geplaatst te worden per kind bekeken.
Wilt u een gesprek aanvragen of een rondleiding krijgen door de school, mailt u dan naar Veronique Kater (directeur) v.kater@levwn.nl