Aanmelding nieuwe leerling

Tot de basisschool mogen worden toegelaten kinderen die de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt. Om te kunnen wennen, mogen kinderen voor hun verjaardag alvast 3 ochtenden op school komen om kennis te maken met alles wat er op school gebeurt.
In de maand juli laten wij geen leerlingen toe. Voor de maanden december en juni overleggen we met ouders over toelating in deze maanden. Dit in verband met de onrust in die periode waardoor opvang van nieuwe kinderen niet optimaal kan zijn.

De leerplicht vangt aan op de eerste schooldag van de maand volgend op die, waarin het kind de leeftijd van 5 jaar bereikt. De leerlingen moeten de school verlaten aan het einde van het schooljaar waarin zij de leeftijd van 14 jaar hebben bereikt.

Let op: In verband met de ‘wet passend onderwijs”, dient u uw kind 10 weken voor zijn/haar 4e verjaardag aan te melden op school.

Aan de eerste schooldag gaan een paar dingen vooraf:

• kennismakingsgesprek met directie op school
• eventueel een bezoek van een ouder van de werkgroep identiteit op school
Indien uw kind van een andere school komt nemen wij contact op met de andere school. De directeur
zal samen met de intern begeleider en leerkracht kijken of wij kunnen voldoen aan de
onderwijsbehoefte van uw kind(eren). Indien nodig zullen wij een vervolggesprek inplannen.
Wilt u een gesprek aanvragen of een rondleiding krijgen door de school, mailt u dan naar Veronique Kater (directeur) v.kater@levwn.nl