Welkom bij ons op school! Ook als uw kind nog niet bij ons op school zit of aangemeld is bent u van harte welkom.

Op maandagochtend beginnen wij de week altijd met een weekopening. Deze begint direct om 8.30 uur in de centrale hal, helaas is dit vanwege de geldende maatregelen nog niet mogelijk. Indien het weer het toelaat houden we onze weekopening buiten op het kleuterplein. Tijdens de weekopening wordt gezongen, de jarigen worden in het zonnetje gezet en wordt er een bijbelverhaal verteld.

 

Per schooljaar 2019/2020 zijn wij overgegaan tot een continurooster met een gelijke dagen model. Dit houdt in dat alle kinderen op alle schooldagen van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school gaan. De leerkracht eet met de kinderen in de klas.