Goed gedrag kun je leren!

Op elk moment van de dag heb je te maken met gedrag. Thuis, bij een vriendje, in het verkeer, enz. Welk gedrag is eigenlijk goed?
Kinderen leren hoe zij zich moeten gedragen. Dit leert een kind thuis al, maar ook op school.
Een speerpunt op school is dat kinderen zich veilig voelen zodat zij volledig tot ontwikkeling kunnen komen. Een voorwaarde om je veilig te voelen is dat je weet wat er van je wordt verwacht. Dat er duidelijke grenzen zijn. Hoe ga je om met elkaar? Met de spullen van school? Wat mag er in de gangen van school?
Op onze school werken wij met het gedachtegoed van Positive Behavior Support (PBS). PBS is een schoolbrede aanpak, gericht op het stimuleren van gewenst gedrag.

Het doel van PBS is het creëren van een veilig en voorspelbaar onderwijsklimaat voor alle leerlingen, een klimaat dat het leren bevordert. Met PBS maakt de school concreet wat we qua gedrag van kinderen verwachten in en om de school. Door dit concrete gedrag actief aan te leren en systematisch te bekrachtigen, lukt het leerlingen beter om zich aan afspraken te houden en gewenst gedrag te laten zien.
PBS is zichtbaar bij ons op school door posters die in elke ruimte hangen. Per ruimte hebben wij als school aangegeven wat wij van de kinderen verwachten. De kinderen hebben deze afspraken aangeleerd gekregen. We bekrachtigen goed gedrag door het geven van een compliment of door het geven van een beloning. Als de kinderen de verwachting zich eigen hebben gemaakt, wordt de beloning afgebouwd.
Kijken we dan helemaal niet meer naar negatief gedrag? Zeker wel, we herinneren de kinderen aan de gedragsverwachting. Zodat het kind de kans krijgt om zijn gedrag te veranderen. Daarna volgt pas een consequentie.
Kortom: Op school kijken we met een positieve bril naar gedrag. Want dat wat je aandacht geeft, dat groeit.

 

kanjertraining

Kanjertraining gaat over het stimuleren van onderling vertrouwen in de stamgroepen van De Lichtlijn. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de stamgroepen, het bevorderen van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. Wekelijks wordt de kanjertraining ingezet in de stamgroepen. Om in gesprek te gaan over gedrag bij kinderen maken we bij de Kanjertraining gebruik van petjes met vier verschillende kleuren.

bron: https://www.kanjertraining.nl/