Schooltijden

Wij hanteren het continurooster met vijf gelijke dagen. Dit betekent dat de schooltijden voor alle kinderen iedere dag gelijk zullen zijn, namelijk van 8.30 -14.00 uur. De kinderen hebben twee keer een kwartier pauze, de onderbouw heeft iets langer pauze.  De kinderen eten op school met de leerkracht.

Units

We werken met stamgroepen welke samen een Unit vormen, zo hebben wij een onderbouwunit met stamgroepen 1/2 en 3/4 en een bovenbouwunit met stamgroepen 5/6 en 6/7/8.

Thema

In de middagen werken we groepsdoorbrekend in de units aan taal, wereldoriëntatie, cultuur en expressieve vakken binnen thema’s. De sociaal-culturele praktijk krijgt hierin een centrale plek. Wij halen de echte wereld in de klas en stappen met onze leerlingen ook buiten de muren van het klaslokaal om te leren. Altijd zijn de kerndoelen leidend. We willen een uitdagende leeromgeving creëren waarin kinderen ook op andere manieren leren leren.

Gym en natte gymles (zwemmen)

Alle kinderen krijgen een keer per week gym. Ze krijgen op woensdag gym van een externe vakleerkracht. Groep 1 t/m 8 gaat naar de nieuwe gymzaal aan de Marsdiepstraat. De kinderen van groep 5-8 krijgen daarnaast nog een uur in de week een ‘natte gymles’. Kinderen zullen spelenderwijs leren hoe om te gaan met stromingen, gebruik maken van glijbanen, rekening houden met anderen in het zwembad etc. De leerkrachten van beide groepen zijn aanwezig in het zwembad. De zwemveiligheidslessen worden gegeven door erkende zwembadinstructeurs.

ICT

Op onze school gebruiken we steeds meer ICT in onze lessen en bij het hele schoolproces. Dat hebben we de afgelopen jaren gedaan en dat neemt steeds meer toe. Zo bereiden wij onze leerlingen goed voor op het vervolgonderwijs en de samenleving die steeds digitaler wordt. Als school maken wij, ook het personeel, gebruik van Google Suite (Google Apps). Dit betekent dat wij volledig werken in de ‘cloud’. Kinderen werken vanaf groep 4 t/m groep 8 met Chromebook en krijgen wekelijks 30 min ICT- onderwijs op gebied van de leerlijnen digitale geletterdheid.

Streekschool

We zijn een streekschool: Een klein deel van onze leerlingen komt uit een dorp, andere leerlingen wonen in de stad. Ze behoren overwegend tot de gereformeerde en evangelische kerkgenootschappen, maar komen ook uit andere geloofsgemeenschappen. kinderen komen uit een uitgebreide regio, onder andere uit Hollands Kroon. De kinderen uit Hollands Kroon  worden met busjes vervoerd. De ouders organiseren dit vervoer zelf. Ze hebben hiervoor een stichting opgericht.