IMG_2603

Een school waar(in) je voluit mag geloven

De Lichtlijn is een basisschool voor onderwijs aan leerlingen van 4 t/m 12 jaar die wordt vorm gegeven vanuit Bijbelse overtuiging.

De Lichtlijn is een gereformeerde basisschool. Onze leerkrachten leven en werken vanuit hun persoonlijke relatie met Jezus Christus. De leerkrachten begeleiden leerlingen naar een levenswijze die gebaseerd is op een relatie met de levende God. Dit doen we vanuit de Bijbel.Wij passen de Bijbel toe in onze dagelijkse omgang met de leerlingen, collega’s en ouders.

Hoe doen we dat?

 • Elke schooldag beginnen en eindigen we met gebed.
 • Wij vertellen verhalen en lezen (voor) uit de Bijbel, zodat leerlingen de God leren kennen.
 • In ons onderwijs zijn wij er op uit onze leerlingen christelijk toe te rusten.

Onze Belofte

 • Wij beloven onze leerlingen mee te helpen ontwikkelen tot jonge mensen die met hun passies en talenten willen bijdragen aan een menswaardige samenleving.
 • Zij kunnen dit omdat ze op school geleerd hebben vanuit wisselend perspectief te denken en inlevend hierop te handelen.
 • Ze hebben geleerd welke betekenis God in hun leven kan hebben en zijn in staat om vanuit de relatie met God daaruit hun leven en de wereld vorm te geven.
 • Om deze belofte waar te maken is een goede samenwerking met ouders nodig

De Lichtlijn

 1. heeft een herkenbare en doorleefde identiteit.
 2. geeft uitstekend Onderwijs en heeft een duidelijke visie.
 3. heeft een lerende cultuur
 4. heeft een open en veilig schoolklimaat
 5. leert de leerlingen van betekenis te zijn voor de samenleving.

Om de christelijke identiteit praktisch in te kunnen vullen en de normen en waarden beter vormte geven hanteert De Lichtlijn samen met alle scholen van LEV-WN de volgende kernwaarden:

 • Liefde
 • Passie
 • Verbinding
 • Vertrouwen
 • Eigenaarschap

Deze kernwaarden (uitgewerkt in ons Koersplan en in het Schoolplan) vergroten de duidelijkheid naar leerlingen, ouders en leerkrachten.