Een veilige, kindvriendelijke schoolomgeving met (media)wijze kinderen 

Basisschool De Lichtlijn is veilige kindvriendelijke school, waar kinderen stukje bij beetje zichzelf en het leven leren ontdekken. Wij coachen hen daarbij, samen met ouders en verzorgers, gedreven door de liefde voor God en elkaar. Zo zetten wij ons van harte in om leerlingen tot zelfstandige kinderen te maken, (media)wijs en weerbaar voor een plekje in de veeleisende maatschappij. 

Kinderen zijn waardevol Op onze school geloven we in een Schepper die elk kind uniek maakt en zo naar ons kijkt. Hij heeft het beste voor met ieder kind, Hij wil dat het geliefd is. Wij houden van onze leerlingen. We leren hen dat ze waardevol zijn voor God, voor ons, voor elkaar en waarom dat zo is. 

Schoolwaarden kleuren onze visie en aanpak Wij bieden onderwijs van betekenis en onze inzet is erop gericht om alle kinderen mede te vormen tot jonge mensen die in geloof en met plezier in het leven staan. Onze kinderen mogen weten wie ze zijn, wat hun unieke plek is en wat ze in de maatschappij kunnen betekenen. Daarbij kleuren vijf schoolwaarden onze visie en aanpak:

  1. Geloof – Geloof in een liefdevolle Schepper zet een plus op het totale schoolleven: Het is de basis van onze levenshouding ten opzichte van het omgaan met elkaar en het onderwijsaanbod.
  2. Liefde – Gods liefde geven wij handen en voeten door van onze leerlingen en elkaar te houden. 
  3. Veiligheid – Elk kind voelt zich veilig op onze school waardoor het zich kan ontwikkelen tot gelukkig kind. 
  4. Vertrouwen – Door vertrouwen uit te spreken en uit te stralen naar de kinderen en elkaar, groeit het zelfvertrouwen. 
  5. Toekomstgericht – Door een onderzoekende en kritische houding te stimuleren, ontdekken leerlingen nieuwe dingen in zichzelf en om hen heen. 

We streven concrete onderwijsdoelen na:

  1. Mediawijs
  2. Taalontwikkeling 
  3. Kindgericht onderwijs 
  4. Samenwerken 

 

Mediawijsheid geeft een voorsprong
Mediawijsheid houdt veel meer in dan het gebruik van Chromebooks in onze klassen. Dat De Lichtlijn voorop loopt in het inzetten van digitale leermiddelen zien we als buitenkans. Intensief benutten van ICT en het gesprek erover (digitale geletterdheid) geeft onze leerlingen een stevige basis in een samenleving die steeds meer afhankelijk wordt van online kennis en kunnen. Die afhankelijkheid heeft voordelen maar ook risico’s. Het met elkaar onderzoeken en ontdekken hiervan is winst die onze leerlingen wijs en weerbaar maakt. 

Taalontwikkeling
Taal is overal en altijd, daarom is taalontwikkeling een speerpunt op De Lichtlijn. Dat begint in de kleutergroepen en gaat door tot het einde van groep 8: op elk moment en in elke situatie willen we taalkansen herkennen en benutten.  We bieden begeleiding op maat aan kinderen die Nederlands als tweede taal hebben. Kinderen die meer uitdaging nodig hebben kunnen Spaanse les volgen. Al onze leerlingen krijgen vanaf groep 1 Engels omdat deze taal steeds meer gebruikt en gesproken wordt in onze samenleving. 

Kindgericht onderwijs
Op De Lichtlijn maken we de beweging van leerstofgericht naar kindgericht onderwijs. Wij willen dat ieder kind inzicht krijgt in zijn eigen ontwikkelingsmogelijkheden. Groepsdoorbrekend werken is hier onderdeel van, omdat het ruimte biedt voor onderlinge verschillen. Leertrajecten kunnen qua inhoud en tempo worden afgestemd op het individu waarbij het kind invloed heeft op de vormgeving van het eigen leerproces. Dit wordt beschreven in het portfolio.   

Samenwerken
Succesvol onderwijs van betekenis bieden doe je samen. Daarom zien wij leerkrachten, schoolpersoneel, ouders en kinderen als één team dat in harmonie, open communicatie en respect met elkaar optrekt. We zijn immers samen verantwoordelijk voor de groei en ontwikkeling van het kind. Het samenzijn maken we graag wekelijks tastbaar tijdens de weekopening en stimuleren we door schoolactiviteiten en een gezellige sfeer op het schoolplein. 

De zegen van onze liefdevolle Vader
We hebben er alle vertrouwen in dat onze leerlingen groeien in kennis, vaardigheden en persoonlijkheid. Met vallen en opstaan, maar dat mag. Zij zijn de toekomstige lichtdragers. Het vult ons met trots en enthousiasme om hen daarbij te helpen en te coachen, in het vertrouwen dat onze liefdevolle Vader het zegent.