Voor kinderen met nederlands als tweede taal hebben wij een NT2 klasje. De kinderen krijgen hier extra aandacht om de nederlandse taal aan te leren. Ook kinderen die bv een kleine woordenschat of taalachterstand hebben worden hier begeleid.