Hoi, wij zijn stamgroep 3/4!

Elke dag beginnen we in onze eigen groep. We hebben juf Amber, juf Alice en juf Janneke. We vertellen, zingen, bidden en horen een verhaal uit de bijbel. Daarna gaan we rekenen (behalve op woensdag, dan hebben we gym). Na de uitleg van rekenen kunnen we kiezen of we in dit lokaal blijven werken, of naar het speelwerkplein (bij juf Aniek) willen om onze rekensommen te oefenen. Dit is niet alleen bij rekenen zo, maar bij al het zelfstandig werken.

Natuurlijk leren we in groep 3 lezen en schrijven. Dit doen we met de methode Lijn 3. In groep 4 oefenen we hard met nog beter leren lezen. We krijgen ook spelling en taal. In groep 4 werken we ook regelmatig met ons eigen Chromebook.

We doen nog veel meer, bijvoorbeeld werken met het thema. Dit doen we samen met de kinderen van stamgroep 1/2. We praten erover, knutselen, ontdekken en leren een heleboel. Ook hebben we elke week Kanjertraining. We leren hoe we op de juiste manier met elkaar om moeten gaan en hoe we moeten reageren als er iets mis gaat.