Hoi, wij zijn groep 3/4

De kinderen van groep 3 leren lezen, rekenen en schrijven. Leren lezen doen we met de methode Veilig Leren Lezen. En bij elke letter leren we een gebaar. Zodat je de letters nog beter kunt onthouden.
En in groep 4 werken we ook aan rekenen, schrijven en lezen. Maar ook aan taal, spelling en begrijpend lezen. Dit jaar zijn we in groep 4 gestart met het werken op een chromebook. De kinderen hebben een eigen chromebook en kunnen zo op Snappet werken.

Tussen het werken door doen we af en toe een spelletje, voorlezen, een bewegingslied of -spel. Je kunt tenslotte niet de hele tijd stilzitten.

‘s Middags vertellen we een bijbelverhaal en zingen we liedjes die over God gaan. En daarna gaan we vaak aan het werk met het thema. We praten erover, knutselen, ontdekken, creëren. Er zijn ook middagen dat we spelletjes doen uit de techniekkasten en spelen in de huishoek en de bouwhoek.

We gaan op een goede manier met elkaar om. Als je iets niet leuk vind, zeg je: Stop, hou op. Met een duidelijk gebaar, een duidelijk gezicht en je hand omhoog.
We bespreken regelmatig tijdens de kanjerlessen hoe je op een goede manier met elkaar kunt omgaan. We proberen momenten uit de pauze te benoemen wanneer het goed gaat. En wanneer het niet zo goed gaat. Dan praten we erover hoe je het een volgende keer anders kunt oplossen. De kinderen en de juffen zeggen sorry als het niet goed gaat.