Op de school werken 8 leerkrachten: 6 (parttime) groepsleerkrachten, 2 fulltimers en 2 onderwijsassistenten. Er is op maandag en donderdag een administratief medewerkster aanwezig. De directeur is aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag. De intern begeleider is werkzaam op Donderdag en Vrijdag en de onderwijs-inhoudelijke ICT’er is aanwezig op dinsdag.

Ons team bestaat uit:

 • Veronique Kater (Dir)
 • Angelique van Santen (IB)
 • Arnold Kramer (O-ICT)
 • Martha Tams
 • Imre Traudes
 • Alice Post
 • Amber Siereveld
 • Willem Bas
 • Aniek de Vos
 • Ine de Graaf
 • Oriana Nentjes (Admin)

Onze leerkrachten beschikken over goede pedagogische en didactische kwaliteiten. Ze zijn niet alleen vakinhoudelijk en organisatorisch bekwaam, maar zijn ook in het christelijk leven een voorbeeld voor de leerlingen. De leerkrachten van onze school zorgen voor een positief pedagogisch klimaat, waarin kinderen zich veilig weten en optimale kansen krijgen.