Op de school werken 8 leerkrachten: 6 (parttime) groepsleerkrachten, 2 fulltimers en 2 onderwijsassistenten. Er is op maandag en donderdag een administratief medewerkster aanwezig. De directeur is aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag. De intern begeleider is werkzaam op dinsdag en de onderwijs-inhoudelijke ICT’er is aanwezig op woensdag.

Ons team bestaat uit:

 • Veronique Kater (Dir)
 • Angelique van Santen (IB)
 • Arnold Kramer (O-ICT)
 • Antonette van der Worp
 • Martha Tams
 • Imre Traudes
 • Alice Post
 • Amber Siereveld
 • Ineke van der Horst
 • Ine de Graaf
 • Oriana Nentjes (Admin)

Van de leerkrachten wordt verwacht dat ze over goede pedagogische en didactische kwaliteiten beschikken. Ze zullen niet alleen vakinhoudelijk en organisatorisch bekwaam moeten zijn, maar ook in het christelijk leven een voorbeeld voor hun leerlingen vormen. De leerkrachten aan onze school willen zorgen voor een positief pedagogisch klimaat, waarin kinderen zich veilig weten en optimale kansen hebben. Daartoe is ook het onderhouden van goede contacten met de ouders belangrijk.