Onderzoek in groep 7/8!

Angelique van SantenNieuwsberichten

In groep 7/8 leren we steeds beter hoe we onderzoek kunnen doen! Vanuit het thema Rode Kruis hebben we onderzoek gedaan naar de oprichting en het werk van deze organisatie. Hoe wij dan onderzoek doen? We gebruiken boeken, websites en zetten mensen in die we kennen. Zo hebben we verschillende gastlessen gehad over dit thema. Op deze manier konden we zelfs onze lastige onderzoeksvragen laten beantwoorden. We moesten natuurlijk wel zelf regelen dat er gasten zouden komen. Dus dat hebben we gedaan door brieven en emails te schrijven:

Geachte mr. De Vries

Wij zijn Sara en Tim  van basisschool De Lichtlijn in Den Helder. Wij werken in groep 7/8 op dit moment over het Rode Kruis. Wij hebben een aantal vragen. Daarom hebben wij Ilona v.d. Willik uitgenodigd. Zij is bij ons op school gekomen om iets over het Rode Kruis uit te leggen, en ze zal ook iets over de kleding zeggen die de hulpverleners dragen.

Daarnaast hebben een paar kinderen in de klas het onderwerp reclame. Dus we gaan rond de school reclame verspreiden. Ook willen we geld ophalen voor het Rode Kruis en gaan we ook folders rond de school verspreiden. Ook hebben we een gedicht over het Rode Kruis gemaakt. Aan het eind van de brief kunt u het gedicht lezen. Het gedicht is voorgelezen tijdens de weekopening die we elke maandagochtend hebben. Nu hangt het gedicht aan de deur in de klas, dus als de deur open staat kan iedereen hem lezen. Ook hebben we voor u een aantal vragen:

-Bestaat er ook een hulpverlenings pakket? Zo ja..

-Hoe duur is dat dan? (Misschien kan school er een aanschaffen!)

-Hoeveel vrijwilligers zijn er ongeveer?

-Krijgen de vrijwilligers van het Rode Kruis hun reis naar afgelegen gebieden vergoed?

-Heeft het Rode Kruis ook een eigen moestuin?

-Waarom het “Rode Kruis” als naam voor de organisatie?

-Werken er ook technische mensen die zich bezighouden met motoren bij het Rode Kruis?

-Hoe communiceert het Rode Kruis met mensen in het buitenland?

-In welke landen is het Rode Kruis in het verleden geweest?

Wij hopen dat u onze vragen kunt beantwoorden en willen u alvast bedanken voor de moeite!

Met vriendelijke groet,

Groep 7/8

Dit is het gedicht:

HULP

Mensen liggen overal

Ja dat is echt een noodgeval

Maar geen paniek

Vertellen juf Martha en juf Angelique

Wij hebben het Rode Kruis

Dat is een soort internationaal ziekenhuis

Ze vertellen ook over EHBO

Want alleen maar stilzitten doen we niet zo

HULP een woord dat echt belangrijk is

Want als er zoveel mensen doodgaan is dat een echt gemis

Al die dappere mensen van het Rode Kruis

Zetten zich in van land tot land van huis tot huis

HULP een doodgewoon woord met een grote betekenis

Maar nu weten jullie en wij hoe belangrijk het echt is

 HULP iedereen heeft het nodig

Dit onderzoek heeft er voor gezorgd dat wij nu weten wat vrijwilligers en medewerkers van het Rode Kruis doen. Daarom wilden wij een handje helpen. We zijn begonnen met het maken en verspreiden van flyers:

    

    

Maar natuurlijk waren alleen deze flyers voor ons nog niet genoeg reclame. En dus hebben we in school ook posters opgehangen! Daarnaast hebben we ook onze wereldkaart flink kunnen uitbreiden. Zo weten we precies waar het Rode Kruis actief is en was.

Uiteindelijk hebben we alles wat we hebben geleerd tijdens de inloopmiddag verteld en laten zien. Want iedereen kon toen zijn presentatie geven en daarna moesten de gasten meedoen aan onze quiz en hebben we ons zelfgemaakte lied over het Rode Kruis gezongen.

Inmiddels zijn wij alweer druk bezig met ons volgende onderzoek! Dit thema hebben we het over: ‘het atelier’. Een atelier is een werkplaats van een kunstenaar. Een plaats waarin kunst gemaakt wordt en waarin ook kunst gepresenteerd wordt. We doen onderzoek naar wat een kunstenaar doet, wat kunst precies is en welke soorten kunst we zelf kunnen gaan maken.

We hebben al ontdekt dat de tijd van de jagers en verzamelaars, dezelfde tijd is als de tijd van het oude Egypte. Hierdoor ontstonden al onderzoeksvragen zoals: ‘Waren de muurschilderingen in het oude Egypte fresco’s?’, ‘Is geschreven kunst ook kunst?’ en ‘Sinds wanneer schrijven, tekenen en schilderen mensen op papier?’.

Ook zijn we er achter gekomen dat er veel in de kunst veranderd is rond 1870. Voor dit jaartal is er sprake van ‘oude’ kunst en daarna is er sprake van moderne kunst. Dit komt door de uitvinding en het gebruik van fotografie! Gelukkig hadden we al iemand in de klas die ons zijn fotocamera kon laten zien, zodat we deze allemaal even konden vasthouden en ontdekken hoe het werkt met zoomen. We hebben nagedacht over de invloed die fotografie zou kunnen hebben op kunst.

       

       

Ons onderzoek wordt vervolgd…