Nieuws groep 8

Nicoline Kuilman-KoornNieuwsberichten

Nieuws groep 8

6 weken onderweg, de tijd vliegt voorbij en we hebben elkaar beter leren kennen. Het klaslokaal bevalt ons goed, het lokaal is klein maar overzichtelijk, soms wat benauwd maar dan gooien we de deur en de ramen even open. We zijn in de klas vooral bezig met reken- en taalvaardigheden en daarnaast werken we thematisch met wereldorientatie (thema=boeken)

Groep 8 heeft ervoor gekozen om binnen het thema boeken een onderzoek te doen naar de schoolbibliotheek en welke mogelijkheden er zijn. U begrijpt dat we in school weinig ruimte hebben en groep 8 laat zich daardoor niet beperken, er wordt al gesproken over “aanbouw” en “verbouw”. De leerlingen werken in groepjes (coöperatief) aan een plan, zowel onderzoek als ontwerp. We willen uiteindelijk de plannen uitwerken in een maquette, hierbij zijn ze niet alleen creatief bezig in hun “koppies” maar ook met hun handen!

We hebben ook een bezoek gebracht aan onze wereldberoemde ‘school7’ bibliotheek in het kader van ons onderzoek, de leerlingen hebben een interview afgenomen met een bibliothecaris en dat verwerkt in het onderzoek. We hopen nu nog voldoende tijd te hebben om onze maquette te maken en zo een plan te presenteren aan de school/ouders/juffen.

Topo leren we met topomania, de leerlingen kunnen dit ook thuis oefenen op de computer en dat werkt goed, kinderen kunnen verschillende vormen van leren kiezen en daardoor spelenderwijs de juiste locaties van landen en steden vinden. Dit jaar staat de Wereld centraal en met name continenten, landen en hoofdsteden.

Op vrijdag 12 Oktober wordt de NIO toets afgenomen in groep 8, best wel spannend voor de leerlingen. De toets wordt door een extern bureau afgenomen en dit zal prima gaan, er wordt goed vooraf instructie gegeven hoe alles in zijn werk gaat.