Een dag uit het schoolleven van groep 7 en 8.

Martha TamsNieuwsberichten

Een dag uit het schoolleven van groep 7 en 8. ( de teksten en de foto’s zijn het werk van de leerlingen)

 

Maandag 6-3-2017

Begin van de dag!!!

Wij beginnen de dag met het geven van een hand aan de juf bij binnenkomst.

Dan gaan we zitten en kletsen nog even. Als dan de bel gaat en de juf de deur dicht doet gaat iedereen op zijn eigen plek zitten.

Dan gaat juf vertellen wat we die dag gaan doen. En dan gaan we aan het werk.

 

Weekopening
Elke Maandag om 8:30-9:00 zijn alle groepen bij elkaar in de hal.
Niet alleen de groepen maar ook ouders mogen erbij zijn.
We beginnen eerst met zingen (met juf Alice op de gitaar).
Daarna worden de kinderen die jarig zijn in die week gefeliciteerd.
We hebben elke week een lied van de week die moeten we dan zingen en daar worden we dan later op beoordeeld. Verder hebben we dan ook een prachtig bijbelverhaal, na het bijbelverhaal gaan we bidden en het zegenlied zingen. Daarna gaan de groepen weer naar de klas en volgen we weer het dagrooster.

 

Rekenen

In groep 7/8 rekenen we elke dag. Op onze school werken we op tablets waar alle sommen op staan. Dan krijgt de ene groep de uitleg en de andere werkt zelfstandig.
Deze keer kreeg groep 7 de uitleg en groep 8 maakte zelfstandig de toets.
Voor de toets oefenen ze eerst in doelen die staan in werkpakketten die al eerder voorbereidt zijn door de juffen en Snappet.
We hebben ook doelen bladen waar we op schrijven hoe we voor de doelen staan: donkerrood ( erg onvoldoende), rood (onvoldoende), geel (gemiddeld), groen (ruim voldoende) en blauw (goed).

De pauze
In de kleine pauze gaan we eerst een koekje of fruit eten en drinken daarna moeten we naar buiten, tenzij je je niet lekker voelt. Omstebeurt gaan de groepen voetballen. En anders gaan ze overloop doen of iets anders.
De juffen staan bij de deur.
Als de pauze voorbij is dan moeten we in de rij staan. En dan gaan we naar binnen en dan gaan we werken.

 

Spelling
Wij hebben 3x per week spelling. Eerst gaan Marta en Filip naar juf Ine voor hulp.
Dan zet juf groep 8 aan het werk, zodat ze groep 7 uitleg kan geven. De levelwerkers gaan aan hun levelwerk. Marta en Filip komen terug van juf Ine. Als juf klaar is bij groep 7 is iedereen zelfstandig aan het werk. Marta en Filip doen hun eigen werk. Deze keer kwamen er ook nog een paar kleuters, want er was iemand jarig. Dat was erg schattig.

 

Taal
Taal hebben we van 11.00 tot 11.45 uur. Bij taal mogen we soms samenwerken met iemand uit de groep. Soms moeten we werken in de werkpakket doelen (dat zijn de doelen van de toets). Sommige kinderen mogen dan levelwerk doen (dat is extra werk voor kinderen met een hoger niveau). Bij levelwerk mogen de kinderen soms samenwerken. Soms moeten we een tekst schrijven op de tablet en dan mogen we die aan een maatje laten zien. Je maatje geeft dan tips en tops.

Brood eten
Als we brood gaan eten gaan we altijd eerst Bijbellezen en bidden. Soms filmpje kijken tijdens brood eten, soms een boek lezen en soms praten.
Op donderdag mogen we bij elkaar zitten en we praten met elkaar, we praten vaak over wat we op onze brood hebben..en we hebben heel veel lol en we vinden pindakaas niet zo lekker ruiken……


GROTE PAUZE
In de grote pauze( is van 12:00/12:45) mogen wij op het grasveld en op het stenen plein spelen. De TSO past dan op. Op maandag en vrijdag (om de week) mogen wij voetballen en wij spelen leuk, vriendelijk en aardig met elkaar want wij zijn de leukste groep!!

 

Zingen in de klas.

In 7/8doen we dat elke dag wel een kwartiertje.
We mogen dan allemaal een keer een liedje kiezen en dan zingen we dat met ons allen.
De liedjes: Ik ben en Zegekroon zingen we vaak omdat de meeste dat erg leuke liedjes vinden.

Kidsweek

Met kidsweek lezen we als eerste in de krant. Na een tijdje geeft juf ons instructie. Daarna gaan we in ons boekje werken. Er zijn dan vragen over een artikel. Meestal mag je samenwerken. Soms zitten kinderen te dollen en dan niet te werken. Als de tijd om is gaan we met elkaar bekijken of je de antwoorden goed of fout hebt. En daarover praten.

 

De topo toets!
We hebben een keer in de twee weken op maandag topo overhoring.
Groep zeven heeft: landen uit Europa.
Groep acht heeft: de hele wereld.

We zoeken eerst zelf alle plaatsen en landen enz. op in de atlas.
We krijgen het mee als huiswerk,en als we hoeven het nooit gelijk na de vakantie te doen, want dan doen we het op een andere dag.


Einde van de schooldag.

Eerst gaan wij met heel de klas eindigen.
Dan staat iedereen op maar niet gelijk, eerst vertelt juf nog wat en daarna zetten we onze stoelen op de tafel. Alleen op vrijdag schuiven wij ze aan want dan worden de tafels schoongemaakt.
Dan lopen we naar de deur en geven juf een hand.
De klassendienst doet hun werk en mogen dan ook naar huis.