De Lichtlijn in 1 minuut

Ieder kind heeft unieke talenten ontvangen van God. Op basisschool De Lichtlijn in Den Helder komen deze tot groei en bloei. Hoe? Door persoonlijke aandacht voor iedere leerling; in ons onderwijs staat het kind centraal.
De Lichtlijn loopt voorop in het gebruik van moderne   digitale leermiddelen en heeft een vriendelijk en stimulerend schoolklimaat. Waar de Bijbel de basis is, iedere schooldag.

De Lichtlijn is een basisschool waar ouders hun kinderen graag aan toevertrouwen. We zijn een school met de Bijbel als basis, medewerkers leven en werken vanuit hun geloof. Ouders die voor onze school kiezen vinden het waardevol dat hun kind onderwijs krijgt dat aansluit bij de eigen levensovertuiging. Onze leerkrachten leveren daaraan als voorbeeld een belangrijke bijdrage. Kinderen, ouders en team gaan positief en respectvol met elkaar om en helpen elkaar, gedreven door de liefde van de Vader. In zo’n omgeving kunnen kinderen zich ontwikkelen tot gelukkige kinderen.

Wat onze school uniek maakt? We zijn kindgericht en zetten ons van harte in om leerlingen tot zelfstandige kinderen te maken. Mediawijsheid is in de 21e eeuw een onmisbaar stukje kennis om een eigen plek te vinden in de veeleisende maatschappij. Dit gaat op De Lichtlijn veel verder dan het gebruik van Chromebooks in de klassen. De Lichtlijn loopt voorop, de inzet van digitale leermiddelen zien we als buitenkans. Daarnaast is taalontwikkeling een speerpunt, dit is immers de basis voor een belangrijke vaardigheid in deze tijd: communiceren.

Zullen we eens kennismaken? We nemen graag uitgebreid de tijd voor jou en je kind.
Bel Veronique voor een afspraak of antwoord op je vragen (0223 61 39 02) of stuur een mail naar delichtlijn@levwn.nl

Voor een kennismakingsgesprek kunt u contact met ons opnemen. Kijkt u ook voor meer informatie onder het kopje “voor (nieuwe) ouders”

De Lichtlijn
Lekstraat 1
Den Helder
Tel. 0223-613902

Postadres:
Postbus 331
1780 AH Den Helder